ISО 22000 консултации

Уеб сайт: http://baltov-consult.com/
Балтов Консулт е фирма с 11-годишен опит в съдействието на българските фирми в процеса на прилагане изискванията на Европейския съюз. Консултантска фирма със собствена действаща интегрирана система за управление по ISO 9001, ISO 14001, BS OHSAS 18001, ISO 27001, HACCP и др. Консултантска дейност, доказала своята полза в над 400 успешно сертифицирани компании, чрез подход, основан на индивидуални решения на проблемите на клиента.