Сертификация по ISO

Уеб сайт: http://www.lrqa.bg/
Питали ли сте се кой сертифициране със национални стандарти? Фирма LRQA извършва валидиране по EMAS, Корпоративно докладване, Емисии на парникови газове и др. и сертифициране със международни стандарти ISO 22000, ISO 14001:2004, OHSAS 18001, ISO 9001:2008 и др..