ИСО Сертификация

Уеб сайт: http://www.iso-certificate.eu
Какво е ИСО сертификата? Какво представлява внедряването? Как се получава ИСО сертификата? Колко струва? За коло време се получава сертификат?