Портал За ФОНДОВЕТЕ online

Уеб сайт: http://www.zafondovete.eu
Информационен портал за еврофондове, програми и проекти. Предоставя новини, информация за програми (оперативни и хоризонтални), текущи покани за кандидатстване с проекти, обяви за работа и обучения